Foto: Redd Barna
Sammen med frivillige får barn som har opplevd vold i nære relasjoner positive opplevelser innenfor trygge rammer.

1 av 10 barn har opplevd vold mellom foreldrene i følge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS, 2014). Barn ser, hører, og opplever konsekvensen av volden mellom foreldrene, og de er utrygge det stedet de skulle vært tryggest.

Forskning antyder at opp mot halvparten av barn som lever med vold i familien har vært fysisk tilstede i voldssituasjoner, og at barn har sett, hørt eller merket volden på andre måter i 80-95 % av voldsepisodene.

Barn som lever med vold i familien beskriver en familiekultur generelt preget av utrygghet og frykt for ny vold. Barna lærer seg å kjenne familiens syklus, og noen barn kan beskrive hvordan de legger merke til de minste forandringer i farens atferd og stemningsleie. De finner også fram til strategier for å unngå fare og å håndtere de skremmende erfaringene.

Barn som er vitne til vold mot en av foreldrene, er i økt risiko for også selv å bli direkte utsatt for vold, enten fra foresatt eller andre.

Redd Barna skal bidra til at barn som har opplevd vold i nære relasjoner skal få en normalisert hverdag og en aktiv fritid. Vi har ulike aktiviteter hvor frivillige arrangerer møteplasser for barna flere ganger i måneden.

Ønsker du å høre mer om aktivitetene vi har for barn som har opplevd vold i nære relasjoner? Ta kontakt med seniorrådgiver Ingvild Eidshaug på ingvild.eidshaug@reddbarna.no.

Foto: Redd Barna
Våre frivillige har i dag aktiviteter med barn som har opplevd vold i nære relasjoner i flere byer i Norge, alt fra tur i skog og mark til museumsbesøk og juleverksted.