Redd Barnas Landsmøte 2021

2021 er landsmøteår i Redd Barna og landsmøtet avholdes 18. – 19. september. Landsmøtet blir avholdt i Trondheim – på Hotel Scandic Nidelven (minner om at reise må bestilles så fort som mulig).

Delegater på Redd Barnas landsmøte som holder opp delegatkort

Registreringen før landsmøtet åpner fra fredag kl. 16. Landsmøtet åpnes formelt kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.00, lørdag 18. september og avsluttes kl 14.00 søndag 19. september.

Hotel Scandic Nidelven

På programmet står blant annet behandling av Redd Barnas strategi og handlingsplan for Redd Barnas medlemmer for 2022-2024, forslag til endringer av Redd Barnas statutter og saker som medlemmene spiller inn. Landsmøtet skal også velge tillitsvalgte for de neste tre årene. På Redd Barnas landsmøte deltar valgte delegater fra Redd Barnas seks regioner, samt tillitsvalgte fra styrende organer og komiteer.

For mer informasjon, og for god forberedelse til landsmøtet, anbefaler vi at du leser deg opp på Redd Barnas landsmøteguide for 2021. Den er sendt ut til alle påmeldte.

Informasjon om møtet

Det vil komme noen e-poster med viktig informasjon fram mot landsmøtet. Det er viktig at du leser alt som følger med innkallingen og sender inn det du blir bedt om innen fristene.

Det er også opprettet en egen facebookgruppe for de som skal på landsmøtet og vi anbefaler at du følger den for nyttig informasjon fram mot landsmøtet.

Reise

De som skal delta på landsmøtet bestiller selv reisen. Husk å velge billigste alternativ slik at vi holder kostnadene nede. Blir det vanskelig, bes du kontakte administrasjonen på [email protected] så tidlig som mulig så du kan få hjelp med bestillingen.

Refusjon av utgifter

Reisekostnader blir refundert ved at du sender inn refusjonsskjema med kopi/scannet alle kvitteringer elektronisk, etter møtet. Merk at utgifter til mat under reisen ikke vil bli refundert.  

Hotell

I innkallingen som gikk ut i mai måned fikk du muligheten til å oppgi ønsket type hotellrom, behov for tilrettelegging og påmelding til middagene. Hvis det skulle være noen endringer i dette er det fint om du tar kontakt med oss på [email protected]

Sakspapirer

Alle som er påmeldt landsmøtet skal ha fått tilsendt sakspapirene på mail. Delegatene får også tilsendt sakspapirene i posten. Det er viktig at du setter deg godt inn i sakspapirene, slik at det er lett å lete opp ting under møtet.

Regionale samlinger med forberedende møte til landsmøtet

Alle delegater skal ha fått en e-post med informasjon om et forberedende møte til landsmøte i sin region. Her skal dere få en gjennomgang av sakene som behandles på landsmøtet, et kort blikk på vårt nye digitale møtesystem og bli kjent med de andre delegatene. Se e-posten for mer informasjon. Hvis du ikke har fått e-posten og er delegat til landsmøtet, kan du ta kontakt med din region på denne siden.

Opplæring i GoPlenum

GoPlenum skal benyttes under Redd Barnas landsmøtet. GoPlenum er et system som brukes til å ta ordet under debatten, sende inn endringsforslag og til å votere/avgi stemme. Det er et mye brukt system – vi har valgt det fordi det dekker våre behov i Redd Barna og fordi det er enkelt å bruke. Det er enkelt, men vi trenger uansett litt opplæring i systemet.

Du skal registrere deg i GoPlenum. Du vil motta en SMS med påloggingsinfo. Du følger lenken i SMSen for å registrere deg. Brukernavn er e-posten din, mens du får en registreringskode bestående av tre bokstaver og tre tall. Velg et passord du husker.

Du kan allerede nå registrere deg, logge inn og se deg rundt i GoPlenum. Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i brukermanualen for deltakere. Det finnes også mye informasjon på nettet, for eksempel har Utdanningsforbundet god brukerveiledning, se her. De to videoene nederst kan for eksempel være smarte å se. Men merk at du ikke kan øve deg på alt selv fordi en del av funksjonene krever at systemet driftes av møtelederne.

Opplæringen i GoPlenum vil bli todelt. 1) Første del blir under opplæringen i regionene, da skal vi sikre oss at alle kommer seg inn i systemet. Og du skal bli kjent i systemet. Dere hører fra regionene om tid og sted for denne opplæringen. 2) Neste opplæring blir digital opplæring enten tirsdag 7. september eller onsdag 8. september – du lærer da å ta ordet, sende inn endringsforslag og å avgi stemme i valg. Du kan velge mellom disse opplæringstidspunktene:

Tirsdag 7. september kl. 12.30-14.00

Tirsdag 7. september kl. 17.00-18.15

Tirsdag 7. september kl. 20.00-21.15

Onsdag 8. september kl. 18.15-19.30

Onsdag 8. september kl. 20.00-21.15

Her kan dere melde dere på opplæringen i GoPlenum

Ta kontakt med oss på [email protected] hvis de oppsatte tidene absolutt ikke passer for deg. Vi kan ikke garantere at vi får satt opp noen nye datoer for opplæringen.