Oljefondet lytter til oss

Oljefondet har tatt initiativ til dialog med selskapene som produserer og selger morsmelkerstatning. Det var Redd Barna som gjorde Oljefondet oppmerksom på at flere av selskapene fondet investerer i, bryter WHO sine retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning.

-En svært gledelig nyhet. Dette er viktig for barns helse og overlevelse, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barna mener det er uetisk at våre felles oljepenger investeres i selskaper som driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning.
Foto: Hacienda Film

Bryter retningslinjer

I 2018 lanserte Redd Barna rapporten «Don’t push it» som viser hvordan de seks største morsmelkerstatningsselskapene driver kynisk og aggressiv markedsføring for å øke profitten. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning skal hindre at nybakte mødre påvirkes til å velge morsmelkerstatning der amming er mulig. Rapporten viste hvordan alle de seks selskapene systematisk bryter disse retningslinjene i flere land.

Redd Barna avslører i filmen «På barnas bekostning» at selskapene deler ut gratisprøver med morsmelkerstatning til nybakte mødre i Kambodsja. Foto: Hacienda Film

Oljefondet er storinvestor

Det norske oljefondet er en av verdens største investorer i morsmelkerstatningsindustrien. Oljefondet har barns rettigheter som ett av sine fokusområder i den etiske forvaltningen. Redd Barna mener selskapene bryter med barns rett til god helse, og at Norges Bank Investment Management (NBIM) derfor må bruke sin innflytelse til å få selskapene til å følge reglene. Dette har NBIM lyttet til.

Handler om liv og død

Bakgrunnen for kravet er at det medisinske tidsskriftet The Lancet har anslått at 823 000 barn kunne overlevd hvert år om de ble ammet. Morsmelkerstatning er et legitimt og nødvendig produkt, når babyer ikke kan få morsmelk. Men når morsmelk kan gis, viser all forskning at det er best. For barn i fattige deler av verden kan det handle om liv eller død. Morsmelk bidrar blant annet til å bygge opp immunforsvaret. Barn som ikke får morsmelk sine fem første levemåneder, har ni ganger større risiko for å dø av lungebetennelse enn et barn som ammes. Flaskemating er risikofylt når hygienen ikke er god og når det ikke finnes kjølemuligheter. Barn som får mat på andre måter enn gjennom amming har derfor også dobbelt så stor risiko for å dø av diaré. 

OLJEFONDET HAR LYTTET TIL OSS 1
WHOs retningslinjer forbyr salgsfremmende tiltak. Bildene er fra butikker i Kambodsja og viser hvordan kundene blir lokket med gaver. Foto: Redd Barna/Lisa Brodshaug

Oljefondet kan påvirke

I sin årlige rapport om ansvarlig forvaltning NBIM sin årlige rapport om ansvarlig forvaltning, og viste der at de har lyttet til Redd Barna sine krav om at morsmelkerstatningsindustrien må gås i sømmene. Rapporten er en gjennomgang av hvordan fondet driver aktivt eierskap opp mot selskapene de investerer i, og hvilke sektorer og tema de særskilt har jobbet med. Redd Barna er veldig glade for å se at markedsføring av morsmelkerstatning er løftet opp, og at dette er et arbeid NBIM vil fortsette også framover.

– Dette viser at NBIM tar arbeidet med barns rettigheter på alvor. FNs barnekomité slår fast at amming er en menneskerettighet, og markedsføring av morsmelkerstatning henger nært sammen med dette. Det spiller en rolle hva verdens største statlige investeringsfond forventer av selskapene de investerer i. NBIMs dialog med selskapene vil kunne få store positive ringvirkninger, avslutter Birgitte Lange.