Ny rapport: MINST 25 BARN DREPT ELLER LEMLESTET HVER DAG DE SISTE TI ÅRENE

FN har aldri før registrert så mange tilfeller av grove forbrytelser mot barn i konfliktområder. Det siste tiåret har minst 25 barn i snitt blitt skadet eller drept i krig og konflikt hver eneste dag, ifølge en ny rapport fra Redd Barna.

BARN I VERDEN - Barn i krig og konflikt 1
Barn leker i ruinene av gamlebyen i Mosul, Irak Foto: Claire Thomas / Redd Barna

I 2019 registrerte FN over 26.000 grove forbrytelser mot barn som vokser opp i konfliktsoner. Fjoråret ble dermed det året med høyest antall FN-verifiserte forbrytelser begått mot barn i krig og konflikt siden kartleggingen av disse overgrepene først begynte i 2005.

Det viser Redd Barna-rapporten «Killed and Maimed: A Generation Of Violations Against Children In Conflict», som ble offentliggjort på FNs internasjonale barnedag fredag.

– Utviklingen fortsetter dessverre i helt gal retning. Gjennom det siste tiåret har FN verifisert mer enn 200.000 grove forbrytelser mot barn i konfliktsoner. Det vil si at barn drepes og lemlestes, voldtas, kidnappes, rekrutteres som barnesoldater, angripes på skoler og sykehus og nektes tilgang på humanitær hjelp. Det er kritisk og høyst alarmerende at dette skjer i så stort omfang, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Over 90.000 barn drept og lemlestet på ti år

I rapporten framgår det at om lag 426 millioner barn bor i et konfliktområde i verden. Det er en økning på rundt ni millioner fra året før, ifølge en analyse utført av PRIO. Ifølge Redd Barnas analyse av FN-tall har minst 93.236 barn blitt drept eller lemlestet i et konfliktområde de siste ti årene.

– Det utgjør i snitt 25 barn, tilsvarende en hel skoleklasse, som har blitt drept eller skadet hver eneste dag det siste tiåret. Det er fullstendig uakseptabelt, sier Lange.

Bare i 2019 ble det registrert mer enn 10.000 tilfeller der barn ble lemlestet eller drept, og over en tredjedel av dødsfallene skyldtes eksplosive våpen som landminer, raketter og granater. Slike våpen har særlig rammet barn i land som Afghanistan, Syria, Irak og Jemen.

Ifølge Action on Armed Violence utgjør sivile 90 prosent av de som blir drept av eksplosive våpen i bebygde områder.

– Barn er spesielt utsatt når eksplosive våpen tas i bruk. Det skyldes rett og slett at de har små kropper, noe som gjør dem mer sårbare. De siste årene har vi sett at væpnede konflikter i større grad har flyttet seg dit barna er, og det har vært en økning i bruken av eksplosive våpen i tettbebygde strøk hvor barn og familier bor og oppholder seg, sier Lange.

Krever stans i bruk av eksplosiver

I juli oppfordret FN til en global våpenhvile for å forene verden i kampen mot koronapandemien. Siden den gang har 177 barn blitt drept eller skadet i Jemen alene, til tross for at 170 medlemsland ga sin tilslutning til erklæringen.

Nå etterlyser Redd Barna tiltak for å snu den negative utviklingen.

– Vi forventer at verdensledere og norske myndigheter tar tydeligere grep for å begrense bruken av eksplosive våpen i krig, særlig i tettbebodde områder. I tillegg må myndighetene gjøre mer for å hindre at eksplosive våpen selges til land som deltar i konflikter hvor det er høy risiko for at våpnene blir brukt i strid med internasjonal lov. Dessuten har Norge har en unik sjanse til å løfte denne tematikken i sin rolle i sikkerhetsrådet som kan bidra til å snu denne grusomme trenden sier Lange.

Last ned Redd Barna-rapporten her (PDF): «Killed and Maimed: A Generation Of Violations Against Children In Conflict»