Mobiltelefon er livslinjen til skolen

Da skolen stengte på grunn av Covid-19, ble familiens mobiltelefon løsningen for 11-år gamle Sawsan i Syria.

De siste tre årene har familien vært tvunget på flukt to ganger. Nå bor de i en leir utenfor byen Hama, der Redd Barnas partner Syrian Relief tilbyr skolegang til barn på flukt.

Programmet blir støttet av EUs humanitære fond.

Den ene broren til Sawsan, Omar (6), er funksjonshemmet, og det er hennes ansvar å passe på ham. Derfor sa moren først nei til at Sawsan fikk gå på skole da barna i leiren fikk tilbudet.

Sawsan bruker familiens mobiltelefon for å holde kontakt med skolen. FOTO: Syrian Relief

– Livet mitt var ensomt, og jeg deltok ikke sosialt fordi jeg var ansvarlig for å passe på broren min. Søsknene mine fikk gå på skolen. Jeg pleide å spørre bestemor hvorfor det var slik. Hun svarte at de måtte oppdras, men at jeg allerede var godt oppdratt. Jeg tenkte ikke mer på det.

– Men nå er jeg glad for å ha begynt. Etter Covid-19 får vi fjernundervisning via mobiltelefonen. Jeg håper dette fortsetter, og at jeg kan bli lærer selv en gang i framtiden.

– Det var søsknene til Sawsan som først gjorde meg oppmerksom på at hun satt hjemme og passet på broren, forteller læreren Sami.

Sawsan sammen med læreren Sami, som overtalte moren til å la datteren få undervisning. FOTO: Syrian Relief.

– Jeg spurte foreldrene om dette, men de nektet Sawsan å gå på skolen på grunn av pliktene hjemme. Jeg klarte å overtale dem og hun fikk det samme skoleutstyret som de andre, sier han.

I begynnelsen var Sawsan engstelig, men hun ble snart trygg og er nå en av de flinkeste elevene.

Siden 2018 har Redd Barna og våre partnere støttet barn på flukt nord i Syria med trygg, god skolegang, ved hjelp av midler fra EU.

Det nåværende prosjektet skal nå 21.000 barn i alderen 5-17 år. Prosjektet omfatter til sammen 45.000 mennesker.

Familien har flyktet to ganger. Med penger fra EU og gjennom lokale partnere sørger Redd Barna for utdanning til barn på flukt i Syria.