16 millioner barn kan risikere å ikke returnere til skolen

Koronapandemien har satt barns rett til utdannelse på vent. Vi kjemper for å få alle verdens barn trygt tilbake på skolebenken.

100 days of Action

Alle barn har rett til å gå på skole. Og flere barn går på skole i dag enn før. Utviklingen har vært positiv i flere år, men koronapandemien har bidratt til et kraftig tilbakefall. Mens verdens regjeringer har håndtert smittebølger, vaksineplaner og økonomiske krisetider, har barns rett til skolegang kommet i andre rekke.

Hva skjer med de barna som ikke kommer tilbake til skolen?

Hjelp oss å hjelpe!

Støtt Redd Barnas kamp
for å få alle barn trygt
tilbake til skolen!

 • Noen barn blir tvunget til å jobbe i stedet for å gå på skole, for å støtte familien i en vanskelig økonomisk situasjon.
 • Unge jenter blir utsatt for en økt risiko for kjønnsbasert vold, barnegraviditet eller å bli giftet bort i en altfor ung alder.
 • Barn som er flyktninger eller internt fordrevne, og som for eksempel bor i flyktningeleire, har enda dårligere forutsetninger for å lære og gå på skole.
 • Barn som lever i konfliktområder risikerer i høyere grad å bli rekruttert til militante grupper.
 • Barn med funksjonsnedsettelser strever i høyere grad med å oppnå inkluderende utdannelsesmuligheter.

Hva gjør Redd Barna?

Redd Barna gir og støtter fjernundervisning til hjemmeværende barn i mange land under pandemien. Vi jobber også med utdanningsmyndigheter verden over for å legge til rette for at barn trygt kan returnere til skolen, og veileder foreldre og andre omsorgspersoner så de har den riktige informasjonen til støtte barnas læring.

Baran* (11) og Neda* (13) fra Afghanistan deltar i fjernundervisning fra en flyktningeleir i Bosnia-Hercegovina. (*ikke deres riktige navn)

Din bedrift kan hjelpe

Se hvordan din bedrift kan
støtte Redd Barnas arbeid for å få
alle barn tilbake på skolebenken

 • I Nepal har vi for eksempel samarbeidet med lokale myndigheter for å kringkaste råd for hjemmeundervisning på TV.
 • I Etiopia har vi utviklet det vi kaller et kamel-bibliotek. Programmet inkluderer 21 kameler, som vanligvis brukes til å transportere varer, men som nå har opp til 200 barnebøker festet i trekasser på ryggen. Prosjektet når mer enn 22.000 barn i 33 landsbyer.
 • I Indonesia har vi kringkastet råd for fjernundervisning over radio i samarbeide med lokale utdanningsmyndigheter. Programmene inneholder også innspill fra foreldre som deler sine erfaringer med hjemmeundervisning.
 • Filippinene har vi utviklet forskjellige undervisningspakker for barn med funksjonsnedsettelser, som inneholder både lyd- og videomateriale, samt trykt materiale.
 • I Kosovo har vi utviklet fjernundervisningspakker for 100 barn med funksjonsnedsettelser på 20 barneskoler i 7 forskjellige kommuner. Pakkene inneholder læremateriale, spill og leker som legger til rette for inkluderende læring.
 • I Rwanda har vi, sammen med lokale utdanningsmyndigheter, utviklet en dramaserie som fokuserer på å veilede foreldre i hvordan de skal støtte barnas hjemmeundervisning, som kringkastes på radio.
 • I Guatemala har vi gitt digital leseundervisning for barn og familier, for å utstyre dem med gode leseteknikker for å forbedre barnas lesekunnskaper.
 • I Etiopia har vi, via satellitt, utviklet 9 TV-kanaler som når ut til 8 millioner barn, for å understøtte fjernundervisning. TV-kanalene opplyser også om mental helse og psykososial support.
 • I Burkina Faso har vi distribuert 550 radioer, som legger til rette for fjernundervisning, til sårbare husholdninger, samt opplært lokale lærere i hvordan de skal håndtere risikofaktorer relatert til både pandemien og fjernundervisningen.
 • I Yemen har vi, på tross av utfordrende infrastruktur, delt meldinger om hvordan man kan støtte oppunder barnas undervisning og generell velferd over høyttalere i lokale moskeer, skoler og radiostasjoner.
 • I Vietnam støtter vi barn og deres foresatte gjennom en lokal online kommunikasjonsplattform, hvor vi gir veiledning i fjernundervisning og forskjellige aktiviteter.
 • Vi jobber med kompetanseutvikling og gir opplæring og veiledning til lærere og andre som jobber med undervisning i blant annet Somalia, Mosambik, Den demokratiske republikken Kongo og i Mellom-Amerika.

Du kan lese mer om både utfordringer og tiltak i denne rapporten:

Akutt behov for handling

Utdanning er mer enn bare læring. Skolegang beskytter barn fra fattigdom, vold og overgrep, samtidig som det hjelper dem å lære, leke, le og utvikle seg. Men for de fleste representerer utdanning også et håp. Et håp om en bedre framtid. For de fleste barn, og deres familier, er utdanning det perfekte middelet for å kunne bryte ut av fattigdom.

FNs bærekraftmål

Symbol som illustrerer FNs bærekraftmål nr 4 for god utdanning

Men for første gang i historien har skoler over hele verden vært stengte i lang tid på grunn av Covid-19. Siden krisen begynte har skoler vært lukket for over 1,5 milliarder barn.

Krisen kommer på toppen av en allerede eksisterende utdanningskrise. De nyeste prognosene for FNs bærekraftmål for utdanning (SDG 4) vitner om en svak utvikling: de spår nesten ingen framgang i å redusere antallet av barn som står utenfor skolen innen 2030.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene