58 millioner av verdens barn går ikke på skole. Enda flere sitter på skolebenken hver dag uten å lære, og helt bakerst i køen står de mest sårbare barna. Halvparten av de som ikke går på skole bor i land med konflikt og krise, og i snitt angripes fem skoler hver eneste dag.

Det haster å gjøre noe med dette! Vi trenger din stemme, for endring skjer ikke uten press.

7. juli samles statsledere fra hele verden i Oslo. Det er vår mulighet til å kreve forpliktende handling: Alle barn skal sikres læring og mulighet til å gå på skole!

Ved å signere her forteller du statsledere fra hele verden at de må sikre læring også for barna som står bakerst i køen. Statsledere må firedoble finansiering av lærere, doble finansiering av utdanning i krisesituasjoner innen 2016 og signere deklarasjonen for trygge skoler.

Hjelp oss å nå ti millioner underskrifter som vi kan overrekke statslederne i Oslo.

Skriv under på oppropet:

“Vi, verdens ungdom, lærere, foreldre og borgere ber politikerne våre om å holde løftet de ga i FN i år 2000: Å sikre at alle barn som ikke går på skole får oppfylt retten til skolegang innen 2015.

Vi står sammen for å fjerne hindringene som holder jenter og gutter borte fra skolen. Hindringer som tvangsarbeid, giftemål, konflikter og angrep på skoler, utnyttelse og diskriminering. Alle barn fortjener å ha mulighet til å lære og utfolde seg.

Vi er #UpForSchool.»