Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
På torsdag lanserer Redd Barna kampanjen i Oslo. På lanseringen blir det presentert nye funn fra en MMI-undersøkelse, og det blir fortalt sterke historier fra virkeligheten.

Omtrent halvparten av Norges befolkning kjenner personlig én eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Seksuelle overgrep mot barn skjer i stort omfang, barna kjenner som regel overgriper, og overgrep får store konsekvenser både for det enkelte barnet og for samfunnet. Likevel er det skremmende stille. Målet for kampanjen er å skape bevissthet om hva seksuelle overgrep er og hva det innebærer for de barna som utsettes, og å gi voksne den kunnskapen de trenger for at flere barn skal bli sett, hørt og trodd.

Bli med på lanseringen

Torsdag 5.mars lanserer Redd Barna kampanjen i Oslo. På lanseringen vil det legges frem funn fra en ny kartlegging av befolkningens kunnskap om og holdninger til seksuelle overgrep mot barn, utført av Ipsos MMI på oppdrag fra Redd Barna. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil kommentere på temaet, og flere brukerorganisasjoner vil snakke om hvordan man skal avdekke og synliggjøre overgrep mot barn. Det vil også komme sterke historier fra virkeligheten på lanseringen, samt kunstneriske innslag. Lanseringen finner sted på DOGA i Hausmanns gate 1, og varer kl. 08.30 til 11.00. Dere kan melde dere på lanseringen her.

Altfor mange barn utsettes for seksuelle overgrep. Og altfor mange tar med seg denne grusomme, vonde hemmeligheten langt inn i voksenlivet. Redd Barna vil ha med seg alle som bryr seg om å skape en tryggere hverdag for barn.
- Vi vil ha med mødre, fedre og onkler, søsken og stesøsken, trenere og lærere, skoleelever, helsesøstre, leger og tannleger. Hvis alle gjør noe konkret, kan vi skape en tryggere hverdag for barn. Sammen kan vi skape endring, sier Ane Aamodt, leder for kampanjen i Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Redd Barna har valgt ut ti byer som skal fronte kampanjen. Redd Barna har allerede fått med seg helsesøstre, støttesentre mot seksuelle overgrep, rektorer, lærere, kunstnere, politikere, fotballklubber og folk flest på laget.

Ti byer i front

Redd Barna har valgt ut ti byer som skal fronte kampanjen. Startskuddet er i Oslo 5. mars, første by ut er Mandal 11.mars. Med på laget har Redd Barna allerede helsesøstre, støttesentre mot seksuelle overgrep, rektorer, lærere, kunstnere, politikere, fotballklubber og folk flest. I hver av disse ti byene skal Redd Barna arrangere folkemøter og fagseminarer.
- Vi skal løfte fram barnas stemmer, og vi skal ha kulturarrangementer, aksjoner og utstillinger. Alt dette for å sette søkelyset på seksuelle overgrep mot barn. I alle byene sitter det barn utsatt for overgrep som ikke blir sett, som ikke blir hørt og som kanskje ikke blir trodd hvis de forsøker å fortelle, sier Aamodt.

Redd Barnas kampanje mot overgrep skal gi folk i Mandal, Skien, Drammen, Kongsvinger, Fredrikstad, Alta, Ålesund, Førde, Mosjøen og Levanger mer kunnskap, mer mot og større handlekraft til å se, høre og tro. Og gjennom disse ti byene og den nasjonale kampanjen vil Redd Barna at alle i hele Norge skal få mer kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, og ta inn over seg at overgrep skjer nærmere, oftere og er mer skadelig enn vi tror, og at vi derfor må jobbe for å forebygge og bekjempe overgrep mot barn.

Kampanjebyene: Alta, Mosjøen, Levanger, Ålesund, Førde, Mandal, Skien, Drammen, Kongsvinger, Fredrikstad. Bor du i en av disse byene og vil gjøre en ekstra innsats? Ta kontakt med kampanjeleder Ane Aamodt, ane.aamodt@reddbarna.no.