HJELP BARNA I JEMEN

Barna i Jemen trenger din hjelp! Akkurat nå trues de av bomber, sult og sykdom.
Minimumsbeløpet er kr 751,-
Gå videre
Sikker betaling
2
3
Kr
Poststed
?
Valgfritt (for skattefradrag)
Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500. x
Gå videre
Sikker betaling
3
Kr
Hvis du fyller ut e-post og mobilnummer kan vi nå deg enkelt og miljøvennlig angående vårt arbeid når vi trenger det.
Gå til betaling
Sikker betaling
2
3
Kr
Valgfritt (for skattefradrag)
Poststed
Gå videre
Sikker betaling
3
Kr
Gå til betaling
Sikker betaling

PÅ SULTENS RAND

Kampene i Jemen har tvunget familier på flukt for livet. De har mistet sine hjem og sitt levebrød. Nå lever de i en konstant kamp for å finne mat til neste måltid. Barna i Jemen sulter!

Redd Barna er til stede og gjør det vi kan for å hjelpe barna. Med din støtte kan vi redde flere barn, før det er for sent.

ANDRE GIVERMULIGHETER

SMS: send HJELPER til 2230 (50 kr/mnd) eller JEMEN til 2230 (200 kr) | Vipps: valgfritt beløp til 2230 | Konto: 7050 06 35280

Åtte måneder gamle Lina* er undererært, men har heldigvis kommet til en helsestasjon støttet av Redd Barna. Vi bruker alternative veier inn til Jemen for å sikre at livsviktig nødhjelp når barn som Lina.

Dette er noe av det din støtte gjør for barna i Jemen

 

Næringsrik mat

Mat og nødvendigheter
Din støtte gir familier mat og elektroniske kuponger og kontanter så de kan kjøpe seg mat, medisiner og andre nødvendigheter de måtte trenge i tilfelle de blir fanget eller tvunget til å forlate hjemmene sine.

 
Kontroll av underernærte barn

Helsehjelp
Med din støtte leverer vi helsehjelp på 97 faste helsestasjoner og 15 mobile helseteam. Disse behandler syke og skadde barn, begrenser omfang av sykdomsutbrudd og overvåker og behandler barn som lider av underernæring.

 
Forebygging mot kolera

Forebygging mot kolera
Vi har forberedt oss på et potensielt kolerautbrudd, og med støtten vi får har vi fylt sykehusenes lagre med essensielle helseforsyninger. Som antibiotika og elektrolytterstatning.

 
 
sanitet og vann

sanitet og vann 
Vi informerer om viktigheten av god hygiene og sanitet. Vi oppretter også vannstasjoner og deler ut essensielle hygieneartikler for å hindre utbrudd av sykdommer.

 
Trygge leke og læreområder

Trygge leke og læreområder
Vi tilbyr psykisk støtte til barn i trygge leke og læreområder, hvor de kan få en pasue fra den harde virkeligheten og får tid til å leke, lære, få psykisk støtte til å håndrere grusomhetene barna opplever ved å bo i en krigssone.

 Pengene kommer frem! Av innsamlede midler går 88,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 11,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. Finn ut mer om hvordan Redd Barna fordeler midlene.

Innsamlingskontrollen