5 tips for
å snakke med barn om vold

Vi vet at ett av fem barn har opplevd vold i hjemmet, og en av tjue har blitt utsatt for grov, alvorlig vold fra sine foreldre. Bare halvparten av barna som er utsatt forteller det til noen.

Mange barn forteller ikke, fordi de ikke vet at det er feil, de tror det er deres skyld, og de vet ikke hvordan de kan få hjelp. For å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt er det viktig at alle barn har kunnskap om at de har rett til å være trygge. De må lære hva vold er, at det ikke er lov, og hvordan de kan få hjelp eller hvordan de kan hjelpe en venn. Du kan være med på å gi denne viktige kunnskapen.

Her er Redd Barnas fem tips til hvordan du kan snakke med barn om dette:

 
Tips 1

Forklar hva vold er
Forklar barn hva vold er. At det er for eksempel å slå, klype, lugge og dytte. Det kan også være å skremme, true eller stenge noen ute eller inne. Fortell at det aldri er lov til å gjøre dette, for hverken voksne eller barn. Ikke alle barn har lært at vold ikke er lov, men alle voksne vet det. Forklar at det finnes lover som bestemmer hva som er lov og ikke lov å gjøre, og at det står i loven at alle voksne skal passe på at barn er trygge. De som bryter loven skal bli stoppet, og få hjelp til å slutte å gjøre det som er ulovlig. Vær tydelig på at det aldri barns skyld hvis de opplever vold.

 
Tips 2

Bruk anledninger i hverdagen
Det er ofte situasjoner i barnas lek der voksne må gripe inn og snakke om hva som er lov, og hva som ikke er lov. Da kan man også snakke om hva voksne har lov til å gjøre, og ikke. Det kan også være fint å ta opp temaet etter å ha lest om det i bøker, sett filmer eller snakket med noen i eldre i familien som levde da vold var lov. Her kan du finne tips til filmer og verktøy.

 
Tips 3

Vær tilstede i samtalen
Vær oppmerksom og tilstede i samtalen, legg bort mobil/ipad og vis at du lytter ordentlig i samtalen. Å lære at det finnes noen voksne som gjør vonde ting mot barn kan føles skremmende for barn, så følg godt med på hvordan de reagerer, og vis barnet at du er trygg og tilstede.

 
Tips 4

Lytt, spør og bruk barnas språk
Barn får med seg mer enn man tror. De kan ha overhørt voksne snakke sammen eller fått med seg noe fra mediebildet, som de går og tenker på og lurer på. Vær nysgjerrig og lyttende, og forsøk å finne ut hva barnet tenker, tror og lurer på. Det er et godt utgangspunkt for samtale.

 
Tips 5

Snakk om hvordan man kan få hjelp
Fortell barna at de har rett til å si ifra og få hjelp dersom noen gjør noe mot dem som ikke er greit. Snakk sammen med barnet om hvem de kan si ifra til, og at voksne har et ansvar for å hjelpe. Da vet barn hva de skal gjøre om de selv opplever noe, og også hvordan de kan hjelpe en venn.

 

Les mer om vold mot barn her >

Få oppdatering og tips fra Redd Barna

Hold deg oppdatert på Redd Barnas arbeid i Norge og verden, få fine historier, nyttige tips og viktige nyheter. Fordi barndom betyr alt.

Likte du tipsene og synes flere burde lese de?

Kilde:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2019) Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

Bilde:

Animasjonsfilmen "Voksne skal aldri slå" Bivrost Film/NRK Super