Redd Barnas katastrofefond

300 millioner barn rammes av katastrofer hvert år. Med Redd Barnas katastrofefond kan vi være forberedt og handle umiddelbart.

Over 5,2 millioner barn på Filippinene er berørt av tyfonen Haiyan. Kort tid etter katastrofen var Redd Barna på plass med livreddende nødhjelp og mobile helseklinikker.
Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams

Katastrofer kan ta titusenvis av liv og drive enda flere mennesker på flukt. I løpet av få timer kan mangel på rent vann, tak over hodet, mat og medisiner gjøre situasjonen livstruende. For barna er det også stor risiko for varige traumer. Med midler fra Redd Barnas katastrofefond, kan vi rykke ut umiddelbart og redde liv og begrense langsiktige skader. Meld deg som fast giver til katastrofefondet her.

Dette gjør vi

 • Livreddende hjelp: mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer.
 • Hjelp til andre akutte behov: Utdeling av tepper, telt, kjøkkenutstyr, hygieneartikler, klær og utstyr til provisorisk tak over hodet.
 • Beskyttelse og psykososial oppfølging: trygge lekeplasser, gjenforening av barn med foreldre, hjelp til å bearbeide opplevelser, oppretting av provisoriske skoler.
 • Vi samarbeider tett med lokale myndigheter og partnere for å sikre at hjelpearbeidet tar hensyn til barns spesielle behov.
   

Se hvordan Redd Barna hjelper mennesker som er rammet av katastrofer i videoen "Children's Emergency Fund":

 

Derfor er fondet viktig

 • Barna rammes hardest i katastrofer. De er ekstra sårbare og vanlig nødhjelpsarbeid fanger ikke alltid opp de spesielle behovene barna har.
 • Lidende barn kan ikke vente. De fleste liv går tapt de første dagene etter en katastrofal hendelse. Med Redd Barnas katastrofefond kan vi redde flere liv ved å være raskt på plass uten å måtte vente dager og uker på å få samlet inn nok penger.
 • Vi kan hjelpe i skjulte katastrofer. Mange barn rammes av katastrofer og nødssituasjoner som aldri når fram til nyhetsoverskriftene og folks oppmerksomhet. Gjennom
  Redd Barnas katastrofefond kan vi nå også disse barna.
 • Les om hvordan vi jobber
Syriske barn får en pause fra krigen i Redd Barnas trygge lekeområder.
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson

Du kan bidra:

Bedrift

Som bedrift kan dere støtte Redd Barnas katastrofefond, enten gjennom et langsiktig samarbeid eller et enkeltbidrag. Gjennom oppdateringer tre ganger årlig får langsiktige støttespillere følge Redd Barnas nødhjelpsarbeid. Ansatte i bedriften kan også støtte vårt katastrofefond gjennom Redd Barna Lønnsgiv.

Ta kontakt på bedrift@reddbarna.no eller på telefon 22 99 09 00 for mer informasjon.

Tusen takk for støtten! Hver krone teller.

Katastrofefondet gjør Redd Barna i stand til å rykke ut raskt med nødhjelp i katastrofesituasjoner, som i de somaliske flyktningleirene i Dollo Ado i Etiopia. Behovet for akutt hjelp er stort.
Foto: Redd Barna/Inge Lie

Synes du flere burde lese dette?