Niger er et av verdens aller fattigste land. Her har store deler av befolkningen et kronisk behov for matvarehjelp. 2010 har vært et ekstra tøft år for for Niger, som først ble rammet av en ekstrem tørke og så av en stor flom. Her får Chamssiyo ekstra ernæringsrik mat av Redd Barna.
Foto: Redd Barna/Tugela Ridley

Vi skiller gjerne mellom de akutte humanitære krisene og de kroniske krisene som bare går og går. De akutte krisene får gjerne stor medieoppmerksomhet og penger. Og barn får hjelp. I de kroniske krisene lider derimot barna ofte alene og uten oppmerksomhet fra omverdenen.

Det forsøker Redd Barna å gjøre noe med, både gjennom å hjelpe barn og ved å gjøre verden oppmerksom på den situasjonen de er i.

De kroniske krisene er en konstant trussel mot helse, sikkerhet, trygghet og velvære for lokalsamfunn, eller for en stor gruppe med mennesker, vanligvis i et stort område. Kroniske kriser er gjerne forbundet med væpnede konflikter og sårbare forhold over tid for befolkningen. Med ujevne mellomrom kan de kroniske krisene blusse opp i akutte humanitære kriser.

En stor andel av befolkningen i Etiopia har jevnlig behov for matvarehjelp.
Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud

Tre eksempler

I Nord-Uganda terroriserer opprørsgruppen Herrens motstandshær (LRA) lokalbefolkningen gjennom å tvinge dem på flukt, kidnappe barn og bruke jenter som sexslaver. Redd Barnas oppgave er å beskytte barna i området mot brudd på deres rettigheter. Redd Barna støtter blant annet nattlosjier for barna som søker inn til byer og tettsteder om kvelden for å sove trygt der. Nærmere 40 000 barn er nattpendlere.

Redd Barna støtter psykososiale tiltak, helsetiltak, skolegang og yrkesopplæring til bortførte barn og unge som har klart å rømme fra LRA. Vi arbeider også for at disse barna skal bli akseptert og tatt imot i lokalsamfunnet sitt igjen, og vi fremmer dialog, tilgivelse og en fredskultur i lokalsamfunn og blant barn og unge. Rundt 50 500 barn i området får hjelp gjennom ulike tiltak Redd Barna støtter i Nord-Uganda.

I Etiopia gjør akutt tørke med jevne mellomrom det svært vanskelig å brødfø barna. Det fører til feilernæring og underernæring, som under katastrofen på Afrikas horn i 2011/2012. Når matkrise og utbrudd av diaré kommer i tillegg, blir situasjonen prekær. Redd Barna deler ut matvarehjelp til de mest sårbare familiene i de delene av Etiopia der vi allerede driver langsiktig utviklingsarbeid. Der det er utbrudd av akutt diaré, driver Redd Barna opplysningsarbeid om hygiene og hvordan man best kan beskytte seg mot sykdommen.

Under diaréutbruddet i Nepal høsten 2009, lærte Redd Barna opp folk om hvordan de kan beskytte seg mot sykdommen.
Foto: Redd Barna

Fra 1996 til 2006 var det borgerkrig i Nepal. I 2006 tok Kong Gyanendras styre slutt, og i 2007 ble maoistene en del av overgangsregjeringen. Nepal regnes nå som et av verdens mest underutviklede land. Mange barn er i en svært sårbar situasjon med oppblomstring av epidemier som kolera og klimaskapte naturkatastrofer som oversvømmelser med jevne mellomrom. Ved kolera har Redd Barna spesielt bidratt med finansiering av medisiner til ofre i de hardest rammede områdene, samt oppsøkende informasjonsarbeid for å begrense eller unngå videre smitte. Ved flom gir Redd Barna blant annet praktisk hjelp som mat, klær og tepper, samt emosjonell støtte for å klare å takle det som har skjedd med dem.