Klimaendringer

Barn i utviklingsland rammes hardest av klimaendringene. Ekstremvær setter millioner av barn i fare hvert år.

Ekstrem vinterkulde med gjennomsnittstemperaturer på under 20 kuldegrader og stort snøfall førte sju millioner mennesker i Tadsjikistan inn i en humanitær krise vinteren 2008. Redd Barna var på pletten med nødhjelp.
Foto: Reuters AlertNet/Nozim Kalandaro fra AlertNet

Millioner av barn opplever hvert år økt risiko for sykdom, underernæring, vannmangel og at det offentlige tilbudet om helse og utdanning bryter sammen. Det neste tiåret vil om lag 175 millioner barn rammes av naturkatastrofer hvert år – mange av dem som følge av klimaendringer. I slike katastrofer dør barn, de mister hjemmene sine og blir drevet på flukt. 

Med klimaendringene øker i tillegg faren for at barn blir rammet av sult og feilernæring fordi avlinger blir ødelagt og vann forurenset. Klimaendringene fører også til økning i sykdommer som malaria, diaré og lungebetennelse.

På tross av at klimaendringene rammer barna hardest og at barn utgjør 50 prosent av befolkningen i verdens mist utviklede land, er dagens klimaforhandlinger og klimaavtaler helt uten referanser til barn og rettighetene deres. I fremtiden må alle klimaavtaler prioritere å beskytte barna mot klimaendringene.

For å sikre at barnas menneskerettigheter blir innfridd, må tilpasningstiltak prioritere styrking av helsevesen, utdanning, matsikkerhet, katastrofeforebygging og sosial beskyttelse. Katastrofeforebygging må være en hjørnestein i klimatilpasningen.

Synes du flere burde lese dette?