Menneskehandel: Barn blir solgt av voksne

Menneskehandel – også kalt trafficking – er et globalt fenomen i sterk vekst. FN har anslått at omtrent 1,2 millioner barn blir solgt hvert år.

Når barn tvinges eller lures inn i barnearbeid, er det en form for menneskehandel.
Foto: Redd Barna

Barn blir kjøpt og solgt til en rekke ulike formål som prostitusjon, utnyttelse i tigging og kriminelle aktiviteter eller utnyttelse i tvangsarbeid. Noen barn blir tvunget eller lurt inn i utnyttelsen av kyniske kriminelle nettverk. Andre blir rekruttert inn i menneskehandel av sin egen familie, ofte i desperasjon eller av uvitenhet. Menneskehandel er et sosialt problem som i stor grad er skapt av fattigdom, konflikter og katastrofer.

Bekjemper handel med barn

Vi arbeider for å minske risikoen for at barn blir rekruttert inn i menneskehandel – både i Norge og ute i verden. En viktig del av dette arbeidet handler om påvirke myndighetene i de ulikene landene til gjøre en aktiv innsats mot menneskehandel, slik de er forpliktet til ifølge FNs barnekonvensjon.

Samtidig arbeider  Redd Barna med å gi barn som har vært utnyttet i menneskehandel sitt normale liv tilbake.

Eksempler på Redd Barnas arbeid mot menneskehandel:

  • I Kambodsja har Redd Barna bidratt betydelig til at det i 2008 ble vedtatt en lov som forbyr alle former for menneskehandel.
  • I Nepal har 500 ofre for menneskehandel opprettet en egen organisasjon, Shakti Samuha, for å beskytte og rehabilitere seg selv – med støtte fra Redd Barna. Shakti Samuha har gitt direkte juridisk, medisinsk og psykososial støtte til 172 offer for menneskehandel. Flere av dem har også blitt hjulpet med å finne et trygt sted å bo og få yrkesopplæring.
  • Barn i Albania har med støtte fra Redd Barna drevet med aktiv forebygging av menneskehandel blant annet gjennom teaterforestillinger og drift av ungdomssenter som ungdommene styrer selv.


Les hva Redd Barna mener om barns rett til beskyttelse i vår barnepolitiske plattform > 

Synes du flere burde lese dette?