Vårt arbeid

 • Redd Barna jobber for at barns rettigheter skal være oppfylt også i Norge.

  Barn i Norge

  Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

  Les mer
 • Barnesiden

 • Redd Barna er raskt på plass når katastrofene inntreffer, og bidrar med øyeblikkelig nødhjelp.

  Nødhjelp

  Jordskjelv, flom og tsunamier rammer millioner av barn hvert år. Redd Barna er raskt på plass når katastrofene inntreffer, og bidrar med øyeblikkelig nødhjelp.

  Les mer
 • Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden.

  Utdanning

  Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden.

  Les mer
 • Redd Barna bygger alt arbeidet vårt på Barnekonvensjonen.

  Barns rettigheter

  Barnekonvensjonen er barnas lov. Den er verktøyet vi i Redd Barna bygger alt arbeidet vårt på. Der står alle barns rettigheter samlet.

  Les mer
 • Hvert tredje sekund dør ett barn som kunne vært reddet.

  Helse

  Hvert fjerde sekund dør et barn som kunne vært reddet. Redd Barna jobber mot barnedødelighet og hiv og aids.

  Les mer
 • En jente søker trøst hos bamsen sin på et krisesenter for barn i Nikel, Russland.

  Barns beskyttelse

  Alle barn har rett til beskyttelse både hjemme og i samfunnet. Redd Barna jobber for å beskytte barn mot krig, menneskehandel, vold og overgrep.

  Les mer