Vis ditt globale engasjement i lokalmiljøet

Som frivillig er du med på å gi Redd Barnas verdensomspennende kampanjer gjennomslagskraft også lokalt i Norge.

Akkurat nå er det stort behov for nødhjelp til millioner av mennesker i Filippinene. Redd Barnas medlemmer kan bidra på mange måter!
Foto: Redd Barna

Våre frivillige viser sitt globale engasjement ved å delta aktivt i en av Redd Barnas internasjonale kampanjer der de bor. Du kan bidra til å sette følgende tema på agendaen i Norge:

Nødhjelp

Redd Barna driver nødhjelp i alle de største katastrofene som rammer verden. Som frivillig i Redd Barna kan du være med på å samle inn penger til de som er rammet av katastrofer. Våre lokallag og aktivitetsgrupper trenger flere som kan gi av sin tid ved innsamlinger i sitt nærmiljø. Ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon, eller bidra direkte til Redd Barnas katastrofefond.

Akkurat nå har millioner av mennesker behov for hjelp i Filippinene. Mange barn og voksne har engasjert seg ved å starte egne innsamlinger, og mange frivillige deltok på fakkeltog for Filippinene siste søndag i november. Du kan gjøre en forskjell ved å gå inn her for å starte egen innsamling, ringe gavetelefonen eller bidra på andre måter. Redd Barna har laget en veileder for hvordan snakke med barn om katastrofer, som kan lastes ned her. 

Bli med å viske ut livsfaren ved svangerskap og fødsel. Din signatur kan bidra til flere livreddende helsearbeidere.
Foto: Redd Barna

"9 måneder igjen"

"9 måneder igjen" er Redd Barnas kampanje for at flere mødre og nyfødte barn skal overleve. En gravid kvinnes ventetid skal være fylt av glede og forventning, ikke av frykt og bekymring, uansett hvor i verden hun bor.

Hvert år dør 287 000 kvinner i forbindelse med svangerskap eller fødsel. 3 millioner barn dør hvert år, enten under eller rett etter fødsel. Verden mangler 4,3 millioner helsearbeidere.

En helsearbeider kan utgjøre forskjellen på liv og død for mor og barn. I Norge tar vi det for gitt at det er en helsesøster, jordmor eller lege til stede i tiden før, under og etter en fødsel. I mange deler av verden er det dessverre ikke slik. For å redde flere mødre og barn må vi sørge for at flere har tilgang til kyndige helsearbeidere.

Vår visjon er at innen 2015 skal ingen barn under fem år dø av sykdommer som kan forhindres med enkle, kjente metoder. Vi trenger bred støtte i befolkningen for å vise regjeringer at verden ikke godtar at 8,1 millioner barn dør unødvendig hvert år.

Med denne underskriftkampanjen ønsker Redd Barna å minne politikerne på hva de har forpliktet seg til i stortingsmeldingen om global helse fra 2012, og kreve økte investeringer til helsearbeidere på bistandsbudsjettet. Vi er i innspurten av underskriftskampanjen, og vil overlevere signaturene etter at ny regjering er valgt 9. september. Din underskrift teller!

Les mer og signer underskriftskampanje her >

Vennligst forstyrr!

Frivillige i Tromsø lagde en korridor med tegninger fra barn som har sett "Sinna Mann", og fikk barn og voksne i Tromsø sentrum til å tenkte over at det er viktig å forstyrre!
Foto: Redd Barna

Mange barn og unge utsettes for vold og overgrep fra de som står dem nærmest. Du kan gjøre en livsviktig forskjell ved at du bryr deg og handler. Redd Barnas nasjonale kampanje mot vold og overgrep "Vennligst forstyrr!" har bidratt til at det har blitt mer fokus på temaet.

I 2011, 2012 og 2013 har det blitt gjennomført Forstyrringsuker i mai og juni over hele landet, hvor medlemmer og frivillige har spredd det viktige budskapet om å melde fra på nytt.

Vi har fått mange ordførere til å signere et opprop mot vold mot barn med flere tiltakspunkter som skal gjennomføres i kommunene. Det har blitt arrangert seminarer og fagdager flere steder i Norge.

Redd Barna trenger flere personer til å kjempe for at barn ikke skal oppleve vold! Har din ordfører signert? Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du ønsker å bidra!

Synes du flere burde lese dette?