Foto: Redd Barna
Supertyfonen Haiyan gjorde millioner av mennesker i Filippinene avhengig av nødhjelp. Redd Barnas medlemmer kan bidra på mange måter!

Våre frivillige viser sitt globale engasjement ved å delta aktivt i en av Redd Barnas internasjonale kampanjer der de bor. Du kan bidra til å sette følgende tema på agendaen i Norge:

Nødhjelp

Redd Barna driver nødhjelp i alle de største katastrofene som rammer verden. Som frivillig i Redd Barna kan du være med på å samle inn penger til de som er rammet av katastrofer. Våre lokallag og aktivitetsgrupper trenger flere som kan gi av sin tid ved innsamlinger i sitt nærmiljø. Ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon, eller bidra direkte til Redd Barnas katastrofefond.

Kriger og katastrofer kan føre til at millioner av mennesker trenger akutt nødhjelp. Krigen i Syria og supertyfonen Haiyan i Filippinene er bare noen eksempler, der vårt nødhjelpsfond utgjør en stor forskjell. Du kan gjøre en forskjell ved å gå inn her for å starte egen innsamling, ringe gavetelefonen eller bidra på andre måter. Redd Barna har laget en veileder for hvordan snakke med barn om katastrofer, som kan lastes ned her. 

Foto: Redd Barna
Over 10 000 nordmenn underskrev oppropet "9 måneder igjen".

Alle som en

Den internasjonale Redd Barna-kampanjen «Alle som en» har som mål å bidra til oppnåelse av tusenårsmål 4, om 2/3 reduksjon i barnedødeligheten i verden.

Redd Barna Norge lanserer rapporter på temaet og gjør kampanjer på med oppfordring om å bidra med din underskrift eller andre bevis på engasjement. I 2013 samlet vi inn over 10 000 underskrifter gjennom kampanjen «9 måneder igjen», som ble overrakt utenriksminister Børge Brende. 

Les mer om helsekampanjen Alle som en her >

Vennligst forstyrr!

Foto: Redd Barna
Frivillige i Tromsø lagde en korridor med tegninger fra barn som har sett "Sinna Mann", og fikk barn og voksne i Tromsø sentrum til å tenkte over at det er viktig å forstyrre!

Mange barn og unge utsettes for vold og overgrep fra de som står dem nærmest. Du kan gjøre en livsviktig forskjell ved at du bryr deg og handler. Redd Barnas nasjonale kampanje mot vold og overgrep "Vennligst forstyrr!" har bidratt til at det har blitt mer fokus på temaet.

I 2011-2014 har det blitt gjennomført Forstyrringsuker i mai og juni over hele landet, hvor medlemmer og frivillige har spredd det viktige budskapet om å melde fra på nytt.

Vi har fått mange ordførere til å signere et opprop mot vold mot barn med flere tiltakspunkter som skal gjennomføres i kommunene. Det har blitt arrangert seminarer og fagdager flere steder i Norge.

Redd Barna trenger flere personer til å kjempe for at barn ikke skal oppleve vold! Har din ordfører signert? Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du ønsker å bidra!