Bidra til en aktiv hverdag for barn på krisesenter

Våre frivillige gir barn på krisesenter positive opplevelser innenfor trygge rammer.

Sammen med frivillige får barn på krisesenter positive opplevelser innenfor trygge rammer.
Foto: Redd Barna

Hvert år bor det nesten like mange barn som kvinner på krisesenter. I 2012 bodde totalt 1763 barn på krisesenter. Barn på krisesenter har mødre, og i noen tilfeller fedre, som har måttet reise fra eget hjem på grunn av vold, trusler og utrygge forhold.

Forskning viser at barn på krisesenter er i faresonen for å utvikle en rekke atferdsmessige og psykiske lidelser og at det er av stor betydning at barn får være aktiv og delta i lek når de er på krisesenter. Mange barn blir passive på krisesenteret, de mister kanskje kontakt med nettverket sitt fordi de har flyttet hjemmefra eller fordi det er potensielt farlig å opprettholde kontakt.

Viktig med aktivitetstilbud

Noen familier har vært gjennom en dramatisk flukt og har levd i en kaotisk livssituasjon over tid og er slitne. En del barn kommer fra familier med streng kontroll. Sammen med frivillige får barn på krisesenter positive opplevelser innenfor trygge rammer.

Våre frivillige har i dag aktiviteter med barn på krisesenter i fem byer i Norge. De tar barna med på aktiviteter som gårdsbesøk, tur og lek i skog og mark, kino, bowling, baking, grilling, museumsbesøk og ballspill.

For å kunne skape en trygg relasjon til barna og dermed bidra til å bygge opp under barnas følelse av trygghet, mestring og selvtillit er det viktig med kontinuitet og stabilitet i gruppa. Vi har derfor noen krav til deg som frivillig på krisesenter.

Våre frivillige har i dag aktiviteter med barn på krisesenter i fem byer i Norge, alt fra tur i skog og mark til museumsbesøk og juleverksted.
Foto: Redd Barna

Alle frivillige må:

- Være fylt 20 år
- Levere politiattest før man starter som frivillig
- Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige
- Forplikte seg til å være frivillig i minimum ett år
- Være medlem av Redd Barna eller PRESS
- Delta på opplæring

Redd Barna tilbyr:

- Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid
- Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna
- Attest/bekreftelse etter endt engasjement

Har du lyst til å bidra til en aktiv hverdag for barn på krisesenter eller høre mer om Redd Barnas arbeid på krisesentret der du bor? Ta gjerne kontakt med Redd Barnas prosjektleder for frivillig aktivitet på krisesenter Ingvild Eidshaug eller ditt regionkontor

Synes du flere burde lese dette?