Hjelp oss å spre Redd Barnas budskap der du bor

Hold foredrag om Redd Barna på hjemstedet ditt - og hjelp oss å påvirke myndighetene der!

Frivillige fra Bergen Redd Barna Aktiv sprer "Vennligst forstyrr!"-flyere. En del av denne kampanjen mot vold mot barn gikk ut på at frivilige påvirket ordførerene sine til å undertegne et opprop.
Foto: Redd Barna/Rannveig Åsheim

Som foredragsholder for Redd Barna lærer du om Redd Barnas arbeid, barns rettigheter, formidling og kommunikasjon med barn. Du får muligheten til å bidra til at barn får vite mer om egne rettigheter, og til å bli en bedre foredragsholder. Dette er nyttig kunnskap, enten du er student eller i arbeid.

Redd Barna har for tiden to ulike temaer du kan holde foredrag om. Det ene er vårt arbeid for barn i andre land. Disse foredragsholderne kalles informasjonskorpset. Det andre temaet er trygg bruk av internett, og disse foredragsholderne kalles nettvettkorpset.

Informasjonskorpset

er et korps av frivillige som holder foredrag for elever i grunnskolen. De bidrar til å spre kunnskap om Barnekonvensjonen, Redd Barnas langsiktige utviklingsarbeid og nødhjelpsarbeidet vårt.

Redd Barna frivillig Anne prater med barn under et arrangement på Utviklingshuset i Oslo.
Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth

Redd Barna tilbyr skoler i Norge undervisningsmateriell, besøk og foredrag til elever og lærere. Du kan ta i bruk presentasjoner som Redd Barna har laget, eller du kan bruke "Det magiske klasserommet".

Barn er lett å engasjere, men de lar seg også lett bekymre av all informasjonen de får om det som skjer i verden. Det er derfor viktig at barn får gode forklaringer og noen å snakke med om alle inntrykkene de sitter inne med. Våre skolebesøk gir barna mulighet til å snakke med voksne om inntrykkene, og de får se at det arbeides med å skape forandring til det bedre for barn mange steder i verden.

Nettvettkorpset

er et korps av frivillige som primært holder foredrag til foreldre på ettermiddagstid. Som foredragsholder fra Redd Barna besøker du skoler for å gi råd og tips om hvordan barn og unge trygt kan være på nett. Enkelte av våre foredragsholdere besøker også skolene på dagtid for å holde foredrag til skoleelevene. Du får god opplæring, og mulighet til å delta på nasjonale samlinger for å møte andre nettvettfrivillige og få faglig påfyll.

Her finner du mer informasjon om Redd Barnas arbeid med barns bruk av internett >

Dette forplikter du deg til

  • Være medlem i Redd Barna
  • Delta på opplæring og kvalifisering
  • Foreta minst tre skolebesøk årlig
  • Rapportere inn til Redd Barna i etterkant av hvert besøk

 

Ønsker du å bidra til å spre Redd Barnas budskap i ditt nærmiljø, send e-post til infokorps@reddbarna.no om informasjonskorpset eller nettvett@reddbarna.no for nettvettkorpset.

Velkommen skal du være!

Kjemp for barns rettigheter gjennom politisk påvirkning!

Frivillige i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press er samlet foran Stortinget i Oslo for å kreve at regjeringen innfrir asylbarnas rettigheter.
Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund

Som frivillig i Redd Barna kan du hjelpe oss med å påvirke dine lokale myndigheter til å bedre barnas stilling der du bor. 

Redd Barna sørger for at ansvaret for at barn får innfridd rettighetene sine havner der det hører hjemme. Sammen med våre frivillige legger vi også til rette for at barnas meninger blir hørt og at de kan påvirke beslutninger i saker som angår dem. Redd Barna er ansvarlige overfor barn. Vi arbeider for at foreldre, lokalsamfunn og myndigheter tar sitt ansvar for å innfri barns rettigheter.

Vi driver også politisk påvirkning for å oppnå varige endringer for et stort antall barn. Vi analyserer og dokumenterer årsaksforhold på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og vi er en tydelig stemme når vi påpeker årsaker til brudd på barns rettigheter. Redd Barna oppnår målbare og varige resultater for barn, og vi holder det vi lover!

Her kan du lese om et par eksempler:

Den alvorlig store meldingen er barnas svar på en stortingsmelding om barn, der ingen barn ble spurt.
Foto: Redd Barna/Catharina Borchgrevink

Den alvorlig store meldingen

Da regjeringen i 2012 la frem Stortingsmeldingen om Barn på flukt, hadde de ikke snakket med noen barn. Redd Barna bestemte seg derfor for å lage en melding skrevet kun av barn som selv har vært på flukt.

Ved hjelp av en ekspertgruppe av barn og frivillige over hele landet fikk 132 barn fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord uttale seg om temaer som flukten de hadde til Norge, hvordan det er å bo på asylmottak, saksbehandlingen, ventetiden og tanker rundt retur.

Den store meldingen, halvannen meter høy og én meter bred, ble i juni 2013 overrukket til barneminister Inga Marte Thorkildsen, statssekretær Pål Lønseth fra Justisdepartementet og representanter fra alle de politiske partiene.

Ordførerdugnad

Som en del av den nasjonale kampanjen mot vold mot barn "Vennligst forstyrr!", oppfordret Redd Barna alle ordførere i Norge til å sette vold og overgrep mot barn på dagsordenen og styrke hjelpen til utsatte barn i sin kommune.

Frivillige i hele Norge har utfordret sin egen ordfører til å signere et opprop mot vold mot barn. Gjennom oppropet forplikter kommunen seg til å arbeide aktivt for å styrke barns rettigheter, styrke kompetansen i kommunen og sørge for at flere barn i utsatte livssituasjoner får den hjelpen og støtten de har behov for og rett til.

Synes du flere burde lese dette?