Alle innsamlede midler fra basarer går til Redd Barnas arbeid for og med barn. Vi bruker pengene der behovet er størst, og vi jobber både langsiktig og med nødhjelp. Har dere bedt om at pengene skal gå til noe spesielt, vil pengene fra dere bli øremerket det ønskede formålet.

Barn og unge tar ofte selv initiativet til å ha basar til inntekt for Redd Barna. For å gjøre det litt enklere å ha basar har vi laget en basarpakke.

Basarpakken inneholder blant annet en fin plakat som kan brukes på basaren og ABC i innsamling som gir mange forslag til hva som kan gjøres for å samle inn penger.

Her er noen eksempler på basarer og innsamlinger: