Søk

 1. Barns rettigheter gjelder på alle arenaer, også i idretten. Gjennom programmet «Trygg Barneidrett» samarbeider Redd Barna, Norges Idrettsforbund og Alarmtelefonen for barn og unge med Norway Cup for å sikre at deltakerne ikke blir utsatt for ubehagelige opplevelser som trakassering, vold og overgrep.

 2. I 2015 går FNs tusenårsmål mot slutten. Innen den tid skal verden enes om nye bærekraftige utviklingsmål, og Redd Barna jobber for at nye mål skal være så ambisiøse som mulig for barna.

 3. I dag deltar Redd Barna på Det globale partnerskapet for utdanning sin andre giverkonferanse der internasjonale ledere fra hele verden samles om målet om et internasjonalt løft på utdanning.

 4. Barn og voksne inviteres til fest, debatt og møte med kjente politikere under Arendalsuka på Sørlandet 11. – 16. august.

 5. Får barn som søker asyl i Norge den rettssikkerheten de har krav på? Redd Barna og flere andre organisasjoner arrangerte en konferanse og politikerdebatt om temaet. Mye tyder på at rettsvernet for og behandlingen av barna må bli bedre.

 6. I opposisjon i 2012 ba Høyre og FrP Stoltenberg-regjeringen om å slutte å trenere ratifiseringen av den såkalte klagemekanismen. Nå er de selv i regjering og treneringen fortsetter.

 7. Tirsdag lanserte Redd Barna en rapport med forslag til nye bærekraftige utviklingsmål som kan avskaffe ekstrem fattigdom innen en generasjon.

 8. 28. april reiser utenriksminister Børge Brende til Genève for å delta i høringen om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Redd Barna har identifisert tre områder for barns rettigheter hvor Norge svikter.

 9. I dag møter utenriksminister Børge Brende FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, i Oslo. Redd Barna har store forventninger til møtet, på vegne av 250 millioner 4.klassinger verden over som ikke kan lese.

 10. I dag trår FNs nye klageordning for barn i kraft. Men Norge er ikke med på denne ordningen. Redd Barna kommer nå med en animasjonsfilm som forklarer hvorfor det er så viktig at barn får rett til å klage.

 11. 5 år gammel var hun vitne til at foreldrene ble drept under folkemordet i Rwanda. Ved hjelp av noen polaroidbilder ble hun så gjenforent med familien av Redd Barna. Vi møtte henne nå, 20 år senere.

 12. Et enstemmig Storting ba i fjor regjeringen om å få en sak om å gi norske barn rett til å klage når rettighetene deres brytes. Regjeringen har ikke fulgt opp, og har nå gjort Norge til en sinke på barns rettigheter.

 13. Akkurat nå står seks land sentralt i Redd Barnas nødhjelpsarbeid. Gry Ballestad leder dette arbeidet i Redd Barna. Her forklarer hun hva som skjer i de ulike landene, og hva Redd Barna gjør.

 14. - Barn skal ikke bare overleve. De skal også ha noe å leve for, sier ny leder for Redd Barnas nødhjelpsarbeid Gry Ballestad. Her forteller hun mer om hvordan Redd Barnas nødhjelpsarbeid fungerer.

 15. Det er store forskjeller i hva slags beredskap barnevernet i ulike kommuner har etter stengetid. Redd Barna har støttet en film som handler om dette, og jobber for at flere barn skal få den hjelpen de trenger når de trenger den.

 16. Norske barn kan ikke klage når de mener at staten bryter deres rettigheter, fordi Norge ikke har sluttet seg til FNs klagemekanisme. Nå lager Redd Barna en animasjonsfilm om dette, som skal engasjere barn og unge i sin rett til å klage.

 17. Skoler, universiteter, lærere og studenter blir bevisst angrepet i land der det er konflikt, viser en ny rapport om utdanning under angrep som ble lansert i New York torsdag. Tove R. Wang talte ved lanseringen.

 18. Torsdag 13.mars markeres treårsdagen for krigsutbruddet i Syria. Da tennes det lys og fakler over hele Norge til støtte for det lidende syriske folk.

 19. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge? Redd Barna vil gjerne ha ditt forslag om hvem som skal få Eglantyne Jebb-prisen for 2014.

 20. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge? Redd Barna ønsker forslag på noen som har gjort en innsats for barn i Norge.

Synes du flere burde lese dette?