Søk

 1. I dag trår FNs nye klageordning for barn i kraft. Men Norge er ikke med på denne ordningen. Redd Barna kommer nå med en animasjonsfilm som forklarer hvorfor det er så viktig at barn får rett til å klage.

 2. Nesten 27 millioner barn i Europa er enten fattige eller sosialt utestengt, viser ny rapport fra Redd Barna som lanseres i flere europeiske land i dag. Dette rammer barn i alle europeiske land, inkludert Norge.

 3. Det er fem år siden ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ble innført. Ordningen har vist seg å være svært skadelig for barna. Tirsdag ble den tatt opp i interpellasjonsdebatt på Stortinget.

 4. Et enstemmig Storting ba i fjor regjeringen om å få en sak om å gi norske barn rett til å klage når rettighetene deres brytes. Regjeringen har ikke fulgt opp, og har nå gjort Norge til en sinke på barns rettigheter.

 5. Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. I en ny veileder fra Medietilsynet som Redd Barna er med på, får foreldre konkrete råd om hvordan man som voksen kan følge opp barns mobil- og nettbruk.

 6. Når barna ved Ruseløkka skole i Oslo møtes til leksehjelp hver tirsdag, er breakdance og vennskap minst like viktig som leksene.

 7. Foreldre som fratas omsorg for egne barn oppsøker barna i sosiale medier. En ny NOVA-rapport tar opp denne kontakten, som kan være skadelig.

 8. Torsdag 13. mars ble det avholdt norske lysmarkeringer som del av en stor, global markering. I 24 land samlet mennesker seg i solidaritet med det syriske folk, som nå har levd i krig i tre år. Se bilder fra arrangement verden over her.

 9. Det er store forskjeller i hva slags beredskap barnevernet i ulike kommuner har etter stengetid. Redd Barna har støttet en film som handler om dette, og jobber for at flere barn skal få den hjelpen de trenger når de trenger den.

 10. Norske barn kan ikke klage når de mener at staten bryter deres rettigheter, fordi Norge ikke har sluttet seg til FNs klagemekanisme. Nå lager Redd Barna en animasjonsfilm om dette, som skal engasjere barn og unge i sin rett til å klage.

 11. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge? Redd Barna vil gjerne ha ditt forslag om hvem som skal få Eglantyne Jebb-prisen for 2014.

 12. Barn blir ikke hørt i asylsaker, det legges ikke engang til rette for det. En helt fersk NOVA-rapport avdekker dette bruddet på barnekonvensjonen. Redd Barna er skuffet over UNEs praksis, som kan ha alvorlige konsekvenser for barna det gjelder.

 13. Alle barn har rett til utdanning – også barn uten oppholdstillatelse i Norge. Redd Barna er derfor kritiske til Kunnskapsdepartementets forslag, som sier at barn uten lovlig opphold fortsatt står uten rett til videregående opplæring.

 14. Hva skal Redd Barna jobbe med framover? Den nye strategien viser både hvordan verden endrer seg, og hva Redd Barna vil gjøre fremover for å skape varige endringer for barn.

 15. 30. januar starter Redd Barnas nye debattarena «Kort & Godt». På tampen av arbeidsdagen inviterer vi deg på kafé, til en ny og underholdende form for meningsutveksling i utviklingspolitikken.

 16. FN får nå en klagemekanisme hvor barn kan klage når en stat bryter deres rettigheter. Norge har foreløpig ikke sluttet seg til. Barnerettighetsorganisasjoner i Norge mener dette er på høy tid.

 17. Møt Nils Øveraas som tidligere i høst ble valgt til ny leder i Redd Barna. - Jeg vil gjøre en forskjell for barn, sier den nye styrelederen. Han vil rett og slett endre verden.

 18. På selveste fredsprisdagen startet leder for OPCW, Ahmet Üzümcü, sitt program på Redd Barnas fredsprisfest. Festen arrangeres av barna selv, og avholdes for 17. året på rad. - Vi vil gi dere en framtid uten kjemiske våpen, sa fredsprisvinneren.

 19. Tirsdag 10. desember 2013 arrangeres Redd Barnas Fredsprisfest for 17. gang. I år hylles OPCW av over 250 barn. Se festen direkte på våre hjemmesider!

 20. Onsdag 20. november åpner fotoutstillingen ”Først og fremst barn” i Trondheim. – Barn som søker asyl i Norge trenger å få sine stemmer hørt. Vi ser fram til å formidle barnas historier gjennom foto og lyd, sier Janne Raanes i Redd Barna.

Synes du flere burde lese dette?