Søk

 1. Redd Barna mener de lengeværende asylbarna må få rettshjelpen de trenger for å få sine saker omgjort, og ber Justisdepartementet om midler.

 2. Fotoutstillingen «Først og fremst barn» åpnet 20. november i Trondheim. Rebecca Jafari, fotograf i Redd Barna, har i over et halvt år fulgt ti barn sin hverdag på asylmottak.

 3. Å gi amnesti til asylsøkerbarn som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold, vil hjelpe barna som har det vanskelig nå, men ikke løse problemene på sikt, mener Redd Barna.

 4. – Dette kan vi gi - minst! Lederne for flere av ungdomspartiene viser med plast-baller hvor stor andel av vår velstand som bør brukes på bistand, og støtter Redd Barnas krav moderpartiene.

 5. Redd Barna har i samarbeid med Maria Amelie begynt prosjektet «DAGBOK – å forstå livet gjennom egne ord». Dette er et skriveprosjekt for barn på asylmottak, inspirert av Maria Amelies erfaringer med dagbokskriving da hun søkte asyl i Norge som barn.

 6. De tegner reisen til Norge, skriver dagbok om opplevelsene på asylmottaket og bruker rollespill for å beskrive glede, fortvilelse og frustrasjon. Unge asylsøkere får hjelp av kreative metoder til å uttrykke seg. Og erfaringene deres kan bli viktige for andre unge som kommer alene til Norge.

 7. I går åpnet utstillingen ”Først og fremst barn” på Galleri Bølgen i Larvik. Publikum fikk være med på en reise i barndommen til barn som bor i asylmottak.

 8. De har fått oppholdstillatelse, men bor fortsatt i asylmottak. Dette gjelder over 700 barn i Norge i dag. Redd Barna ber nå kommunene ta ansvar for å bosette flere av disse barna.

 9. Mandag åpnet fotoutstillingen Først og fremst barn på Cafeteatret i Oslo. Utstillingen viser barn og unges liv på asylmottak gjennom en periode på et halvt år.

 10. I helgen var over 100 frivillige fra hele landet samlet til fagseminar om Redd Barnas arbeid for barn på flukt. Leder av Norgesprogrammet, Janne Raanes, innledet seminaret med å fremheve viktigheten av direkte kontakt med flyktningbarna.

 11. Redd Barna har bedt barn og unge som søker asyl i Norge skrive en tekst hver søndag i advent om sin opplevelse av ventetiden. Den fjerde søndagen i advent skriver sju barn og unge om hva de tenker rundt ordet håp.

 12. Redd Barna har bedt barn og unge som søker asyl i Norge skrive en tekst hver søndag i advent om sin opplevelse av ventetiden. Den tredje søndagen i advent skriver fire barn og unge om hva de tenker rundt ordet lengsel.

 13. Redd Barna har bedt barn og unge som søker asyl i Norge skrive en tekst hver søndag i advent om sin opplevelse av ventetiden. Den andre søndagen i advent, skriver seks barn og unge om hva de tenker rundt ordet håp.

 14. Redd Barna har bedt barn og unge som søker asyl i Norge skrive en tekst hver søndag i advent om sin opplevelse av ventetiden. Først ute er fem barn og unge som alle har bodd på mottak. De skriver her om hva de tenker rundt ordet glede.

 15. Med ballonger, kake og en utendørs ballbinge feiret Redd Barna Barnekonvensjonen i går. Hedersgjester var barneminister Inga Marte Thorkildsen og Redd Barnas egne ekspertgruppe bestående av barn og ungdom med erfaring fra livet i asylmottak.

 16. Hvert år kommer det flere hundre barn til Norge for å søke beskyttelse. Barn som søker asyl er først og fremst barn, og de skal ha lik tilgang til omsorg, ivaretakelse, beskyttelse, skole og fritidsaktiviteter som alle andre barn. Dette har Norge nedfelt i norsk lov gjennom FNs barnekonvensjon.

 17. Mye regn, flotte bilder, hjemmebakst og høyt engasjement for budskapet da Redd Barna Oslo viste "Først og fremst barn"-utstilling i Birkelunden.

 18. Med filmen "De andre" sender Margreth Olin ut en alvorlig bekymringsmelding til det norske samfunnet. Barna hun er bekymret for er enslige mindreårige asylsøkere.

 19. Fredag 26. oktober har dokumentarfilmen De Andre kinopremiere. Margreth Olins film har allerede bidratt til debatt rundt omstridt asylvedtak, og gir asylsøkende barn en stemme.

 20. Redd Barna har de siste ukene arrangert dugnader på ni asylmottak rundt omkring i landet. – Dette har vært den beste dagen i mitt liv, sa en av jentene som var med på dugnad i Tønsberg.

Synes du flere burde lese dette?