Filtrer søket på:
 1. Det finnes ulike arbeidsmåter du kan bruke når du ber elever dele erfaringer, tanker og forslag. Her er litt informasjon om deltakende arbeidsprosesser, og en film om voksenrollen.

  Les mer

 2. Lovverk og forskning - 21.08.2013

  Les mer

 3. Teori om medvirkning - 21.08.2013

  Les mer

 4. Til ledelse - 21.08.2013

  Les mer

 5. Les mer

 6. Les mer

 7. Voksenrollen er viktig - 21.08.2013

  Du som er voksen må tilrettelegge for at elevene skal dele tanker, erfaringer, meninger eller komme med forslag til forandringer. Her er noen tips til hva det er viktig å tenke på

  Les mer

 8. Teori om medvirkning - 21.08.2013

  Les mer

 9. Til elevråd - 21.08.2013

  Les mer

 10. Strukturen er laget med utgangspunkt i råd fra lærere og ledelse ved skolene som deltok i pilotprosjektet, og fra teorigrunnlag i rapporten fra Høyskolen i Hedmark.

  Les mer

 11. Om pilotprosjektet - 21.08.2013

  Les mer

 12. Tirsdag 27. august arrangerer Redd Barna et seminar om barns plass i politikken. Vi spør hvem som er på parti med barna i valgkampen. Alle partiene på Stortinget, samt Rødt og Miljøpartiet De Grønne møtes til en annerledes debatt.

  Les mer

 13. Teori om medvirkning - 20.08.2013

  Her finner du teori og gode grunner for å satse på elevmedvirkning i skolen.

  Les mer

 14. Trivsel og medvirkning har stor betydning for læring.

  Les mer

 15. Her er noen gode grunner for hvorfor elevmedvirkning er viktig, basert på forskning og metodeutvikling på feltet det siste tiåret.

  Les mer

 16. Felles verdigrunnlag og mål er en viktig start. Avklar holdninger, forventninger og rammer før du starter medvirkningsprosessene. Her er noen spørsmål du kan begynne med.

  Les mer

 17. For at barn skal ha rom og mulighet til å delta, må skolen prioritere elevmedvirkning og sette av tid til arbeidet. Start med å klargjøre holdninger i organisasjonen.

  Les mer

 18. Reell medvirkning og elevenes utbytte av deltakelsen avhenger av samspillet og dialogen, og hvordan dere som er voksne møter barna.

  Les mer

 19. Det er publisert mange spennende forskningsrapporter og mye litteratur om medvirkning og demokratisk deltakelse i skolen. Her er et utvalg, med lenker til kildene.

  Les mer

 20. Trivsel og medvirkning har stor betydning for læring.

  Les mer