Filtrer søket på:
 1. Felles verdigrunnlag og mål er en viktig start. Avklar holdninger, forventninger og rammer før du starter medvirkningsprosessene. Her er noen spørsmål du kan begynne med.

  Les mer

 2. Her er noen gode grunner for hvorfor elevmedvirkning er viktig, basert på forskning og metodeutvikling på feltet det siste tiåret.

  Les mer

 3. Trivsel og medvirkning har stor betydning for læring.

  Les mer

 4. Om elevråd - 21.08.2013

  Elevrådet skal snakke for alle elevene på skolen. Er du med i elevrådet har du derfor ansvar for å ta viktige saker fra klassen din, til elevrådet og videre til skoleledelsen.

  Les mer

 5. Vi har fått råd om hvordan elevrådet kan bli bedre. Rådene kommer fra elever i elevråd, i klasser og fra kontaktlærer for elevrådene ved Vestby, Garder og Gystadmarka skole.

  Les mer

 6. Valg av elevråd - 21.08.2013

  Valg til elevråd må holdes på en måte som gjør at mange får lyst til å stille.

  Les mer

 7. Pilotprosjektet om medvirkning ble evaluert av Høyskolen i Hedmark. Forskerne vurderte implementeringen og intervjuet ledelse, lærere og elever ved skolene om medvirkning.

  Les mer

 8. Hensikten med pilotprosjektet var å finne ut hvilke muligheter og begrensninger det er for elevmedvirkning i skolen. Her er det viktigste vi lærte.

  Les mer

 9. Hvordan få til systematisk elevmedvirkning på skolen, hvordan kan ledelsen best støtte arbeidet og hva er utfordringene? Her er lærernes egne råd.

  Les mer

 10. Redd Barna og Forandringsfabrikken har gjennomført et pilotprosjekt om elevmedvirkning. Det viser mye fleksibilitet og endringsvilje i skolen, og at det er mulig å få til mye innenfor eksisterende rammer.

  Les mer

 11. Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

  Les mer

 12. Elevmedvirkning og motivasjon for å lære henger sammen. Legger skolen din til rette for elevmedvirkning vil det gi positive utslag på motivasjon, trivsel og læringsutbytte.

  Les mer

 13. Hvordan jobber du med barns medvirkning på en god og meningsfull måte? Redd Barna har utviklet generelle standarder for medvirkning som brukes nasjonalt og internasjonalt, og som du som tilrettelegger kan følge.

  Les mer

 14. Elevmedvirkning er ikke alltid lett å få til. Her er noen av utfordringene som kan dukke opp, og tips til hvordan du kan løse dem.

  Les mer

 15. Arbeidsklima - 21.08.2013

  Arbeidsklimaet du legger opp til er avgjørende for om elevene vil, våger eller orker å bidra med meninger, erfaringer og innspill. Her er noen råd.

  Les mer

 16. Hva sier skolens lov- og planverk om medvirkning? Les mer om hvilke områder elevene skal medvirke på, og hvordan skolen kan bidra til å realisere barns rettigheter i samfunnet.

  Les mer

 17. Vil slippe elevene til - 21.08.2013

  Elever har rett til å påvirke sin egen skolehverdag. Men hvordan kan det gjøres i praksis? Dette har Redd Barnas skoleteam prøvd å finne ut av.

  Les mer

 18. Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

  Les mer

 19. Trivsel og medvirkning har stor betydning for læring.

  Les mer

 20. Her er noen gode grunner for hvorfor elevmedvirkning er viktig, basert på forskning og metodeutvikling på feltet det siste tiåret.

  Les mer