Filtrer søket på:
 1. Arbeidsklima - 21.08.2013

  Arbeidsklimaet du legger opp til er avgjørende for om elevene vil, våger eller orker å bidra med meninger, erfaringer og innspill. Her er noen råd.

  Les mer

 2. Hva sier skolens lov- og planverk om medvirkning? Les mer om hvilke områder elevene skal medvirke på, og hvordan skolen kan bidra til å realisere barns rettigheter i samfunnet.

  Les mer

 3. Vil slippe elevene til - 21.08.2013

  Elever har rett til å påvirke sin egen skolehverdag. Men hvordan kan det gjøres i praksis? Dette har Redd Barnas skoleteam prøvd å finne ut av.

  Les mer

 4. Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

  Les mer

 5. Trivsel og medvirkning har stor betydning for læring.

  Les mer

 6. Her er noen gode grunner for hvorfor elevmedvirkning er viktig, basert på forskning og metodeutvikling på feltet det siste tiåret.

  Les mer

 7. Felles verdigrunnlag og mål er en viktig start. Avklar holdninger, forventninger og rammer før du starter medvirkningsprosessene. Her er noen spørsmål du kan begynne med.

  Les mer

 8. For at barn skal ha rom og mulighet til å delta, må skolen prioritere elevmedvirkning og sette av tid til arbeidet. Start med å klargjøre holdninger i organisasjonen.

  Les mer

 9. Det er publisert mange spennende forskningsrapporter og mye litteratur om medvirkning og demokratisk deltakelse i skolen. Her er et utvalg, med lenker til kildene.

  Les mer

 10. Reell medvirkning og elevenes utbytte av deltakelsen avhenger av samspillet og dialogen, og hvordan dere som er voksne møter barna.

  Les mer

 11. Alle barn og unge har rett til å si sin mening. Elevmedvirkning betyr at du får si hva du mener, bli hørt og være med å bestemme på skolen.

  Les mer

 12. Til elever - 21.08.2013

  Les mer

 13. Til lærere - 21.08.2013

  Les mer

 14. Les mer

 15. Elevmedvirkning og motivasjon for å lære henger sammen. Legger skolen din til rette for elevmedvirkning vil det gi positive utslag på motivasjon, trivsel og læringsutbytte.

  Les mer

 16. Det finnes ulike arbeidsmåter du kan bruke når du ber elever dele erfaringer, tanker og forslag. Her er litt informasjon om deltakende arbeidsprosesser, og en film om voksenrollen.

  Les mer

 17. Lovverk og forskning - 21.08.2013

  Les mer

 18. Teori om medvirkning - 21.08.2013

  Les mer

 19. Til ledelse - 21.08.2013

  Les mer

 20. Les mer