Statutter og vedtekter

Arbeidet i Redd Barna er forankret i statutter, vedtekter og norsk lov.

Redd Barnas styreleder Nils Øveraas
Foto: Redd Barna/Elin Toft

Statuttene vedtas av landsmøtet og vedtektene av representantskapet. Statuttene står over vedtektene og andre forordninger.

Endringsforslag fremmes til videre behandling i organisasjonen av statuttkomiteen. Send forslagene til statuttkomiteen@frivillig.reddbarna.no.

Statuttene

Statuttene ble sist revidert på Redd Barnas landsmøte 15. september 2013. Les statuttene her >

Vedtektene

Vedtektene ble sist endret på Redd Barnas representantskapsmøte 17. november 2013. Les vedtektene her >

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2014-15

Les handlingsplanen her >

Handlingsplan for Redd Barnas medlemmer 2010-11

Les handlingsplanen her >

Synes du flere burde lese dette?