Redd Barna mener

Redd Barnas overordnede mål er et samfunn der barns menneskerettigheter er ivaretatt. Vi kjemper hver dag for at barn skal få det bedre.

Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang på besøk på en Redd Barna-skole i Romania.
Foto: Redd Barna/Elin Toft

Redd Barna jobber i 120 land. Vi kjemper hver dag for at barn skal få det bedre. Vi ser i alle land hvordan barns menneskerettigheter brytes og hvordan barn rammes hardest: Av fattigdom. Av krig. Av klimaendringer. I naturkatastrofer. Vi bidrar til å innfri barns rettigheter gjennom både praktisk innsats og myndighetspåvirkning som skaper varige, positive endringer for millioner av gutter og jenter. Sammen med lokale sivile samfunn og barn påpeker vi brudd på barns menneskerettigheter. Barnekonvensjonen er vårt viktigste verktøy når vi skal fortelle myndighetene at det er deres juridiske ansvar å sikre at barn både er trygge og ikke blir utsatt for vold, at de får mat, medisiner og får gå på skole. At det å ha ratifisert Barnekonvensjonen betyr ansvar for både å innfri alle barns rettigheter og innfri alle rettighetene hvert enkelt barn.

De fleste myndigheter er opptatt av barna sine. Men gang på gang opplever vi likevel at barn ikke prioriteres, verken i landenes nasjonale politikk eller på den internasjonale politiske arena. Når alt kommer til alt er det ofte de voksnes interesser som settes først. Det er ikke hensynet til barn verdens ledere først og fremst vurderer og diskuterer i internasjonale fora eller i debatter om krig og konflikt, om klima eller om fattigdom. Fremdeles dør nesten 9 millioner barn hvert år av sykdommer. De aller fleste dør av sykdommer som kan forebygges eller behandles. 72 millioner barn våkner hver dag uten å ha en skole å gå til. Det som mangler for å gjøre livet til disse barna bedre, er politisk vilje til forandring.

Denne barnepolitiske plattformen forteller hvilke endringer Redd Barna mener må til for å skape et samfunn der barns menneskerettigheter respekteres og innfris. Den viser hvilke politiske standpunkter Redd Barna har innenfor våre strategiske satsningsområder fram mot 2013. Den viser også hvilke overordnede samfunnsforhold vi mener må endres for å få bukt med de grunnleggende årsakene til at barns menneskerettigheter brytes, som konflikt, fattigdom og nød. Plattformen danner grunnlag for vårt politiske påvirkningsarbeid om barns menneskerettigheter fram til 2013.

Plattformen er forankret i vårt mandat: å arbeide for å innfri barns menneskerettigheter. Den er også forankret i våre daglige erfaringer fra arbeid for og med barn over hele verden, og fra møte med makthavere både nasjonalt og internasjonalt. Fordi Redd Barna er en norsk organisasjon retter den seg i hovedsak mot norske politiske myndigheters innsats for barn i Norge og i utenriks- og utviklingspolitikken. Sammen med Internasjonale Redd Barna jobber vi i tillegg med politisk beslutningspåvirkning til det beste for barn både i landene der vi er til stede og på den globale politiske arena.

Klarer vi å skape et godt samfunn for barn, skaper vi et samfunn som er godt for alle.

Redd Barnas barnepolitiske plattform:

 

Synes du flere burde lese dette?