Organisasjonen

Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.

 • Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.

  Organisasjonsoppbygging

  Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi har styrende organer og komiteer på tre nivåer.

  Les mer
 • Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

  Verdier og strategi

  Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fra 2014 arbeider vi etter vår strategi «Investering i barn».

  Les mer
 • Her kan du lese Redd Barnas statutter og vedtekter.

  Statutter og vedtekter

  Arbeidet i Redd Barna er forankret i statutter, vedtekter og norsk lov.

  Les mer
 • Norske Redd Barna ble stiftet i 1946, mens internasjonale Redd Barna ble startet av Eglantyne Jebb under første verdenskrig.

  Historikk

  Redd Barna Norge ble stiftet i 1946. Her kan du lese vår historie helt siden starten og frem til i dag.

  Les mer
 • Her kan du lese Redd Barnas barnepolitiske plattform, som vi bygger påvirkningsarbeidet vårt på.

  Redd Barna mener

  Redd Barna arbeider for et samfunn der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse innfris i tråd med FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner.

  Les mer
 • Her kan du lese nyheter om barns situasjon og Redd Barnas arbeid for å bedre den.

  Nyheter

  Her kan du lese siste nytt om Redd Barnas arbeid, sakene vi kjemper for og resultatene vi oppnår.

  Les mer