Det magiske klasserommet

 • Etiopia

  Hvorfor må barn arbeide? Er utdanning alltid bra? Lær mer om dette og barns rettigheter i Etiopia.

  Les mer
 • Lærerrommet

  Ønsker du mer informasjon eller flere forslag til undervisningsopplegg? Det får du i lærerrommet.

  Les mer
 • Nicaragua

  Hvordan kan barn beskyttes mot naturkatastrofer? Hva mener elevene er viktig for at skolen skal bli bedre? Lær mer barns rettigheter i Nicaragua.

  Les mer
 • Klima og nødhjelp

  Hvordan rammes barn av naturkatastrofer? Hvilken hjelp trenger de? Lær mer her!

  Les mer