3 millioner nyfødte dør hvert år.
Verden trenger flere helsearbeidere!


                 

2,2 millioner barn dør under og etter fødsel. Rapporten "Ending Newborn Deaths" beskriver årsaker og foreslår tiltak for å redusere nyfødtdødeligheten i verden.

Last ned rapporten her >

Tilbake til toppen

Om kampanjen

Den internasjonale Redd Barna-kampanjen «Alle som en» har som mål å bidra til oppnåelse av tusenårsmål 4, om 2/3 reduksjon i barnedødeligheten i verden.
   • Visste du at barnedødeligheten i verden er nesten halvert siden 1990? Dette er resultat av målrettet arbeid, blant annet gjennom en storstilt global vaksinesatsning, som Norge også har vært med på. Likevel; årlig dør fortsatt 6,6 millioner barn under 5 år av årsaker som kunne vært forhindret. Mest oppsiktsvekkende er at nesten halvparten av barna dør før de rekker å bli en måned gamle. Skal vi klare å få barnedødeligheten ytterligere ned, må vi klare å redde flere nyfødte. Denne dugnaden vil vi at Norge skal bli med på!

   • Når livet slutter før det har begynt

    Årlig dør 1 million nyfødte på sin første levedag. 2,9 millioner nyfødte dør innen 28 dager. I tillegg dør 1,2 millioner barn under fødselen, et forhold som ikke registreres i statistikken over barnedødelighet og som får liten oppmerksomhet. Redd Barna jobber sammen med flere internasjonale aktører om en plan for å redde flere nyfødte verdensborgere.  «Every Newborn Action Plan» er et initiativ for verdens nyfødte, et helt nødvendig krafttak i kampen mot barnedødelighet. Planen peker på hva som er årsaken til høy nyfødtdødelighet og hvilke tiltak som er nødvendig å sette i verk. Det aller viktigste tiltaket er å utdanne og rekruttere flere kvalifiserte helsearbeidere, spesielt jordmødre.

   • Kvalifisert helsearbeider innen rekkevidde

   • Den kvalifiserte helsearbeideren som får jobbe innenfor et fungerende helsesystem, er det beste våpenet vi har mot nyfødtdødelighet. Helsearbeiderens innsats og motivasjon avhenger av mange forhold, som lønn, meningsfulle oppgaver, utstyr og støtte fra omgivelsene. Det holder derfor ikke å utdanne flere helsearbeidere hvis det ikke finnes et system, et helsevesen som støtter og nyttiggjør seg helsearbeiderens kompetanse.  Norge må støtte opp om nasjonale helseplaner som har som mål å gi et offentlig helsetilbud til alle, og gjøre det attraktivt for helsearbeideren å søke seg dit.

    Redd Barna kjemper for at alle skal ha en kvalifisert helsearbeider innen rekkevidde – uansett hvor de bor. Alle barn har rett til god helse, også de som bor i områder som er geografisk vanskelig å nå, eller som er preget av krig og konflikt. Vi kan ikke slå oss til ro med å nå ut til bare noen av barna. Vi må nå ut til alle. Alle som en!

Tilbake til toppen
Nguereyama *, 28, with her 4th child

Plan for å redde nyfødte ser dagens lys

En plan, som skal gjøre fødselen tryggere for mor og redde livet til tusenvis av nyf...

Hvert år dør 6,6 millioner barn under fem år, de fleste av årsaker som kan forebygges. Halvparten av disse barna dør i løpet av sine første 28 dager. Redd Barna utfordrer Bent Høie, Erna Solberg og Børge Brende å sammen satse på et nyfødt-løft.

Et løft for de nyfødte

Hvert år dør 6,6 millioner barn under fem år, de fleste av årsaker som kan fo...

Ingen har det så tøft som mødre og barn når konflikt og katastrofe rammer sårbare stater. Redd Barnas årlige tilstandsrapport for verdens mødre viser at det er verst å være mor i Somalia, DRC Kongo, Niger og Mali.

Verst å være mor i Somalia, best i Finland

Redd Barnas årlige tilstandsrapport for verdens mødre viser at det er verst å v...

Se alle nyheter
 • Juhi

  "Jeg har vært gravid fire ganger. Datteren min døde da hun var åtte måneder, de to neste under fødselen. Takket være en lokal helsearbeider, nyter jeg nå hvert øyeblikk med lille Mohammad."

  Juhi (26), India
 • Mohammad, 39, lost his wife Haleema, 35, a year ago

  "Den ni måneder lange ventetiden endte tragisk. Jeg mistet både min kone Halima og vår nyfødte datter."

  Mohammad (39), Afghanistan
 • Constance

  "Som gravid var det helt umulig å få tak i helseforsikring. Vi har fortsatt gjeld etter fødselen og komplikasjonene som fulgte."

  Constance (29), Sør-Dakota, USA
 • REB_2725

  "Forventningene og gleden vokser i takt med magen. At det ikke skal gå bra, er for meg bare en teoretisk problemstilling."

  Magnus (36), Norge
Tilbake til toppen