Alle som en

3 MILLIONER NYFØDTE DØR HVERT ÅR.
VERDEN TRENGER FLERE HELSEARBEIDERE!

Om kampanjen

Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt retten til å leve og ha god helse. Siden 1990 er barnedødeligheten nesten halvert, men fortsatt dør millioner av barn av årsaker som kan forhindres. Gjennom den globale helsekampanjen «Alle som en» jobber vi for at politikere skal sørge for bedre helsetilbud og flere helsearbeidere slik at flere barn overlever. Alle som en. 

Alle som en!

Den internasjonale Redd Barna-kampanjen «Alle som en» har som mål å bidra til oppnåelse av tusenårsmål 4, om 2/3 reduksjon i barnedødeligheten i verden.

Vi teller ned til Tusenårsmålene skal være nådd:

”Helsearbeidere kan være superhelter i barns liv! I 2011 var vi med på å sikre én ekstra milliard kroner ekstra til global helse i statsbudsjettet.”

SPILL AV

Alle barn trenger en superhelt

Se filmen som viser hvilken forskjell
en helsearbeider kan bety!

SPILL AV

Juhi (26), India

Vis

Juhi (26), India

"Jeg har vært gravid fire ganger. Datteren min døde da hun var åtte måneder, de to neste under fødselen. Takket være en lokal helsearbeider, nyter jeg nå hvert øyeblikk med lille Mohammad."

Mohammad (39), Afghanistan

Vis
Mohammad, 39, lost his wife Haleema, 35, a year ago

Mohammad (39), Afghanistan

"Den ni måneder lange ventetiden endte tragisk. Jeg mistet både min kone Halima og vår nyfødte datter."

Constance (29), Sør-Dakota, USA

Vis

Constance (29), Sør-Dakota, USA

"Som gravid var det helt umulig å få tak i helseforsikring. Vi har fortsatt gjeld etter fødselen og komplikasjonene som fulgte."

Magnus (36), Norge

Vis

Magnus (36), Norge

"Forventningene og gleden vokser i takt med magen. At det ikke skal gå bra, er for meg bare en teoretisk problemstilling."

”40 millioner kvinner føder uten kyndig helsepersonell hvert år. Verden mangler 7,2 millioner helsearbeidere”

SPILL AV

9 måneder igjen

Se vår kampanjefilm for flere livreddende helsearbeidere. 

”2 millioner nyfødte dør hvert år av årsaker som kan forhindres. Vår visjon er at ingen barn under fem år skal dø av årsaker vi kan gjøre noe med.”

SPILL AV

Bekjemp barnedødelighet!

SPILL AV