Alle som en

3 MILLIONER NYFØDTE DØR HVERT ÅR.
MANGE AV DEM AV ÅRSAKER VI KAN FORHINDRE.

Om kampanjen

Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt retten til å vokse opp og ha god helse. Siden 1990 er barnedødeligheten nesten halvert, men fortsatt dør millioner av barn av årsaker som kan forhindres. Gjennom den globale helsekampanjen «Alle som en» jobber vi for at politikere skal sørge for gratis helsetilbud og flere helsearbeidere slik at flere barn overlever. Alle som en. 

Alle som en!

Den internasjonale Redd Barna-kampanjen «Alle som en» har som mål å bidra til oppnåelse av tusenårsmål 4, om 2/3 reduksjon i barnedødeligheten i verden.

SPILL AV

En regning blir født

Se norske jordmødres reaksjoner når vi introduserer dem for fødselstaksameteret, og en virkelighet som er høyst reell andre steder i verden. 

SPILL AV

Vi teller ned til Tusenårsmålene skal være nådd:

”40 millioner kvinner føder uten kyndig helsepersonell hvert år. Verden mangler 7,2 millioner helsearbeidere”

SPILL AV

9 måneder igjen

Se vår kampanjefilm for flere livreddende helsearbeidere. 

Juhi (26), India

Vis

Juhi (26), India

"Jeg har vært gravid fire ganger. Datteren min døde da hun var åtte måneder, de to neste under fødselen. Takket være en lokal helsearbeider, nyter jeg nå hvert øyeblikk med lille Mohammad."

Mohammad (39), Afghanistan

Vis
Mohammad, 39, lost his wife Haleema, 35, a year ago

Mohammad (39), Afghanistan

"Den ni måneder lange ventetiden endte tragisk. Jeg mistet både min kone Halima og vår nyfødte datter."

Constance (29), Sør-Dakota, USA

Vis

Constance (29), Sør-Dakota, USA

"Som gravid var det helt umulig å få tak i helseforsikring. Vi har fortsatt gjeld etter fødselen og komplikasjonene som fulgte."

Magnus (36), Norge

Vis

Magnus (36), Norge

"Forventningene og gleden vokser i takt med magen. At det ikke skal gå bra, er for meg bare en teoretisk problemstilling."

”2 millioner nyfødte dør hvert år av årsaker som kan forhindres. Vår visjon er at ingen barn under fem år skal dø av årsaker vi kan gjøre noe med.”

SPILL AV

Bekjemp barnedødelighet!

SPILL AV