Ups! Siden du ser etter ble dessverre ikke funnet. Vi har nettopp lagt om websidene våre, og noe kan ha endret plassering. Vi beklager ulempene dette kan medføre, men håper du vil navigere gjennom de nye sidene i menyen over.

Her er et hyggelig bilde og en artikkel fra Barnekonvensjonen for å gjøre det godt igjen:

Artikkel 12: Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. 

Se Barnekonvensjonen i kortversjon her, eller returner til Redd Barnas forside

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad